Har du spørsmål ? Kontakt oss på : Grenland Gunslingers

Terminliste GG 2016

Dagene blir strøket fra listen etter hver samling.

Trening alle tirsdager kl 1800 – 2000

Månedskyting 2016

Lørdag 13. august
Lørdag 10. september
Lørdag 08. oktober
Lørdag 12. november
Lørdag 10. desember

Skytingen starter kl. 1100

Husk: Vi skyter om vandrepremien i år også!!

Vist 285 ganger.
Annonse