Har du spørsmål ? Kontakt oss på : Grenland Gunslingers

Medlemmer GG

Capt. Woodrow F.Call

GG#1 SWS#1014

Colt Stanley

GG#2 SWS#1017 SASS#98985 SASS RO1

Random Shot

GG#3 SWS#1015 SASS# SASS RO1 SASS RO2

Porter Reese

GG#5 SWS#1019

Capt. Leander H. Mc. Nelly

GG#10 SWS#962

Stella Russel

GG#11 SWS#1104 SASS RO1

Earl Thompson

GG#12 SWS#1102

Henry One Shot Rivers

GG#13 SWS#1101

Mad Jack Murphy

GG#14 SWS#1121 SASS RO1

Mac Caine

GG#22 SWS#1151

John Skimmerhorn

GG#25 SWS#1161

James H. "Dog" Kelly

GG#29 SWS#1164

Capt. Helmer

GG#34 SWS#1158

Lucky Luke

GG#35 SWS#1180

Trinity

GG#36 SWS#1159

Tin Can

GG#39 SWS#1455

William Bones

GG#40 SWS#1181 SASS#97179 SASS RO1

John Wesley Hardin

GG#41 SWS#1189 SASS RO1

Annie Oakley

GG#42 SWS#1190 SASS RO1

Wild Billy Jean Cody

GG#45 SWS#1194